مصاحبه با رادیو فرانسه: کش مکش میان حوزه وسیاست درتهران

چشم‌انداز روزnبقلم رحمت قاسم بیگلوnnبه دنبال انتشارنامه ایت الله محمد یزدی به همتای حوزوی خود، ایت الله شبیرزنجانی، موج انتقادها ازتهران گذشت وبه محافل مذهبی درقم رسید.nnآیت الله یزدی دراین نامه به آیت الله شبیززنجانی، با اشاره به دیداراین مرجع تقلید با شماری ازچهرهای اصلاح طلب درخانه‌ی عبدالله نوری، هشدارداده است که با این رفتارشئونات حکومت اسلامی رعایت نشده است. به دنبال انتشارمتن نامه تند آیت الله یزدی به شبیرزنجانی موج انتفاد ها از نامه آغازشد که همچنان ادامه دارد. درآخرین مورد ازاین نوع انتقاد‌ها 84 تن از مدرسین و طلاب حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه مشترکی اعلام داشتند که : نامه آیت الله یزدی، ماجرای فاجعه اخیر زیرزمین فیضیه را در اذهان زنده کردnnدربخشی ازاین بیانیه آمده است: “از علمایی که دل در گرو انقلاب و نظام دارند، انتظار می‌رود در برابر نفوذی‌های دوست نما هوشیاری بیش تری به خرج دهند و سنجیده تر سخن بگویند و خاستگاه و پایگاه انقلاب و تشیع را در معرض تکانه‌های خطرآفرین قرار ندهند و برای نسل نوپای امروز به ویژه طلاب جوان، الگوهای قابل اقتدایی در حفظ حریم مرجعیت و مدارای سیاسی و اخلاقی باشند”.nnدرباره دلایل وعلل درگیری بحث میان روحانیون نزدیک به حکومت و مراجع شیعه به گفت وگوی رحمت قاسم بیگلو با حسن یوسفی اشگوری اسلام شناس مقیم آلمان گوش کنید:nnnفايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:nn[Audio:2018-10-30.mp3]nnمأخذ:nhttp://fa.rfi.fr/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/20181030-%DA%A9%D8%B4-%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C

Share:

More Posts

Send Us A Message