جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام جلد ۲

[pdf-embedder url=”http://yousefieshkevari.com/wp-content/uploads/70v2.pdf”]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message