برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مليّت و مسئوليت

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۴۸ حقوق بشر و تفاوتهاى فرهنگى به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۸
حقوق بشر و تفاوتهاى فرهنگى
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=Q9dmL9PgNts

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1448.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message