پیام تسلیت جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی به مناسبت درگذشت پدر مصطفی تاج زاده

جناب آقای سیدمصطفی تاج زادهnnدرگذشت پدر عزیز و ارجمندتان را خدمت جنابعالی و خاندان و بستگان محترم تسلیت عرض می‌کنیم. بی شک نقش و تاثیر”باقیات‌الصالحات” آن شادروان، که در مرارت‌ها و رنج‌های حبس شما در سالیان اخیر شریک و دردمند بوده است، در تربیت فرزندی صالح، صادق و صابر در راه آزادی، استقلال و حقوق ملت، نزد آفریدگارعلیم و خبیرمحفوظ خواهد بود. حال که همه اهل زمین “فانی” شونده‌اند، خوش به سعادت کسانی‌که رهرو وجه “باقی” رب ذوالجلال والاکرام‌اند.nnاز درگاه خداوند غفورالرحیم ، برای آن شادروان آمرزش و آرامش ابدی، و برای جنابعالی و سایر بستگان محترم، اجر صبر جمیل در رضایت به مشیت رب‌رحیم آرزومندیم.nnمرتضی کاظمیانnرضا علیجانیnرضا مسموعیnعبدالعلی بازرگانnجلیل ضرابیnرضا صدرnاحمد هادویnحسن یوسفی اشکوریnحسن فرشتیانnجواد اکبرینnمهدی امینی زادهnمهدی نوربخشn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message