برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: عبادت و خودسازى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۴۱ عبادت و خودسازى به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۴۱
عبادت و خودسازى
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=bRhHNV4zeSM

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1441.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message