برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: حجاب و حجاب اجبارى ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۹nحجاب و حجاب اجبارى ۲nبه مدت ۶۰ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=fQrZnAVM3NYnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1439.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message