مصاحبه با رادیو فرانسه: حجاب اجباری، خیر؛ پوشش اختیاری، آری

مطالبات زنان در جامعه ای انباشته از خواسته های در انتظار، آنچنان گسترده است که شاید بحث در مورد برخی از آنها به مثابه سخن گفتن از آرزوها و امیدهایی باشد که به رویاهای خیالی شباهت دارند. از مهمترین دلایل معطل ماندن این مطالبات نبود فضای حداقلی باز سیاسی و عدم اجازه فعالیت به نهادهای مردمی و غیردولتی هست.

پیش‌ از این، فعالان حقوق زنان، مطالبات زنان را با انجام تظاهرات به سطح خیابان‌ها می‌کشاندند اما با ظهور پدیده شبکه‌های اجتماعی، عرصه برای طرح حقوق بنیادین زنان، به‌گونه‌ای ساده‌تر اما گسترده‌تر فراهم شده است.

در ماه‌های اخیر فعالیت‌های موسوم به “دختران خیابان انقلاب” که با حجاب اجباری مخالف هستند، در صدر فهرست مطالبات زنان ایران قرار گفته است. دختران و زنانی که با گسترش تکنولوژی و ارتباطات، بیش از پیش نسبت به حقوق خود آگاه شده‌اند، اکنون با طرح موضوع مخالفت با حجاب اجباری، روسری‌های خود را بر چوب گره می‌زنند و در اماکن عمومی برای دفاع از حق پوشش اختیاری به مبارزه ادامه می‌دهند.

موضوع شکسته شدن سکوت زنان در برابر آزار جنسی هم ابعاد گسترده‌ای یافته است. زنانی که نه تنها در سطح جامعه بلکه در سطح خانواده نیز قربانی تجاوزات کلامی و جنسی قرار گرفتند اما بدلیل ضعف قوانین ناچار به سکوت بوده و هستند.

مطالبات زنان در چند رده دسته بندی می‌شوند؟؛ عدم پذیرش مطالبان زنان در سطح نظام جمهوری اسلامی ایران، ریشه در چه سطوحی دارد؟؛ جلوگیری از ایجاد و فعالیت نهادهای مردمی برای طرح مطالبات زنان، چه تاثیری بر جنبش زنان در ایران داشته است؟؛ آیا طرح موضوع “نه به حجاب اجباری”، از سوی بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی با دیدگاه شدید مذهبی قابل تحمل است؟

در این شماره از مجله رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، آسیه امینی، کنشگر حوزه زنان در نروژ و خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان و محیط‌زیست در آلمان، این موضوعات را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

فايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:

[Audio:2018-03-12.mp3]

مأخذ:
http://fa.rfi.fr/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/20180311-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%9B-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message