برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انقلاب و ضدّ انقلاب

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۴۳۴ انقلاب و ضدّ انقلاب به مدت ۶۰ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۴
انقلاب و ضدّ انقلاب
به مدت ۶۰ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=STCKIDk5oG4

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1434.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message