برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران محيط زيست و فاجعه آب ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۶nبحران محيط زيست و فاجعه آب ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Ez57EK2M-r8nnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1356.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message