مصاحبه با راديو دويچه وله آلمان؛ راهپیمایی اربعین؛ «تمدن‌ساز» یا «عامل نفاق»؟

تمام دستگاه دولتی و حکومتی ایران برای ترغیب مردم برای حضور در راهپیمایی اربعین بسیج شده است. منابع داخلی از نزدیک به سه میلیون زائر ایرانی خبر می‌دهند. گفت‌وگویی در این باره با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی.

پنج‌شنبه (۱۸ آبان) مصادف است با روزی مقدس برای شیعیان که از آن به عنوان “اربعین حسینی” یاد می‌کنند.

یکی از تفاوت‌های مراسم امسال راهپیمایی اربعین با سال‌های گذشته این است که تبلیغات وسیعی در ایران صورت گرفته و همه ارکان جمهوری اسلامی، از شهرداری‌ها گرفته تا بنیادهای دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی، تمام امکانات خود را برای ترغیب مردم جهت حضور در آن به کار گرفته‌اند.

دولت کنونی عراق هم از سیاست جمهوری اسلامی استقبال می‌کند؛ امری که در دوران صدام حسین به دلایل سیاسی امکان‌پذیر نبود و پس از سرنگونی او نیز به دلایل امنیتی با این گستردگی امکان نداشت.

منابع داخلی از حضور نزدیک به سه میلیون ایرانی در این راهپیمایی خبر می‌دهند. از سوی دیگر، برگزاری گسترده‌ی مراسم امسال هم‌زمان شده است با اوج‌گیری تنش میان ایران و عربستان سعودی.

این راهپیمایی بی‌سابقه‌ی شیعی، چه تأثیراتی بر مردم اهل سنت و کشورهای عمدتا سنی‌مذهب منطقه خواهد داشت؟ جمهوری اسلامی چه اهدافی را در سیاست جدید خود دنبال می‌کند؟ حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، در گفت‌وگو با دویچه وله، ضمن پاسخ به این پرسش‌ها به پیش‌زمینه و پیامدهای محتمل راهپیمایی اربعین پرداخته است.

فايل صوتي مصاحبه:
[Audio:2017-11-10.mp3]

مأخذ:
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C/av-41318815

Share:

More Posts

Send Us A Message