مصاحبه با تلويزيون انديشه – جنبش فرماسيون مارتين لوتر

تلويزيون انديشهnبرنامه پويش با رضا گوهرزادn۲۹ اكتبر ۲۰۱۷nnشركت كنندگان: دكتر عطا هودشتيان و حسن يوسفي اشكوريnnn

Pouyesh – 10-29-17 – پویش – Andisheh TV from AndishehTV on Vimeo.

n

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message