برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دلايل پايدارى استبداد

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۵۵ دلايل پايدارى استبداد به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۵
دلايل پايدارى استبداد
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=ronJNRJoMyk

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1355.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message