برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلحه و آزادى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۵۳ خستگى از اسلام به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۳
خستگى از اسلام
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=CscqDemOReE

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1353.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message