برگرفته‌های اصلاح‌طلبان مسلمان از اصلاح دین مسیحی

رفرماسیون در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما
انجمن آزادی اندیشه

httpv://www.youtube.com/watch?v=Y9WaBAUEtqk

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message