مصاحبه با بى‌بى‌سى درباره ابراهیم یزدی که بود و چه کرد؟

ر هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم یکی دیگر از پیشگامان انقلاب اسلامی ۵۷ در گذشت. دکتر ابراهیم یزدی از حلقه یاران نزدیک آیت‌الله خمینی در پاریس بود و از نخستین اعضای شورای انقلاب. در کابینه مهندس مهدی بازرگان، مسئولیت وزارت امور خارجه ایران را بر عهده داشت و در پی استعفای دسته جمعی دولت بازرگان در اعتراض به اشغال سفارت آمریکا به تدریج از قدرت سیاسی، کنار گذاشته شد. آقای یزدی پس از درگذشت مهدی بازرگان در سال ۱۳۷۳، به عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران انتخاب شد. در این برنامه، نگاهی اجمالی خواهیم داشت به کارنامه سیاسی ابراهیم یزدی.nnمهمانان برنامه: حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی و از دوستان و همکاران ابراهیم یزدی در مجلس اول، تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی، مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد موسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=jnxL90vKpzwnnمأخذ: برنامه صفحه ۲ بي بي سي فارسيnhttp://www.bbc.com/persian/tv/2011/04/000001_page2_weekend

Share:

More Posts

Send Us A Message