برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: خلقيات ايرانيان

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۵۰ خلقيات ايرانيان به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۰
خلقيات ايرانيان
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=mWHzfYjQ66s

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1350.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message