سخنرانى ثبات و تغييرپذيري در احكام و شريعت اسلامي در ۲ قسمت

اين سخنرانى در ۲ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:nn بخش اول n[Audio: 2017-05-04.mp3]nn بخش دوم n[Audio: 2017-05-18.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message