برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: شريعتي، احياء چپ اسلامي

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۳nشريعتي، احياء چپ اسلاميnبه مدت ۵۹ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=NzlpIKmxf_onnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1343.mp3]nn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message