برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آزادي و مسئوليت ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۴۶ آزادي و مسئوليت ۱ به مدت ۵۶ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۶
آزادي و مسئوليت ۱
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=QRBkHq5y2-o

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1346.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message