مصاحبه با رادیو فرانسه: مشروعیت نظام اسلامی الهی یا مردمی؟

جدل مقامات سیاسی – مذهبی جمهوری اسلامی ایران بر سر میزان و محدوده ی شرکت مردم در تعیین رهبران حکومت در کشور اسلامی همچنان ادامه دارد. منشاء مشروعیت حکومت دراسلام الهی است یا رای مردم است؟

حسن روحانی در هفته های اخیرگفته است براساس سنت و سخنان علی ابن ابی طالب مشروعیت حکومت مبتنی بر آرای مردم است.

درمقابل این سخنان آیت الله مکارم شیرازی ازمراجع حکومت شیعه درقم گفته است: در اسلام حاکم را مردم انتخاب نمی کنند، بلکه این خداوند است که باید ولی امرمسلمین را تعیین کند و امت اسلامی تنها با وی بیعت می کنند.

به دنبال این جدل فقهی مجلس خبرگان رهبری روز ۲۰ ژوئن با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از نظریه ی آیت الله مکارم شیرازی “نسبت به طرح مسائل تفرقه آمیز در جامعه” هشدار داد.

بیانیه می گوید: بحث پیرامون مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی مبتنی بر آرای مردم، با مبانی دینی متعارض و ناسازگار است و در جامعه اسلامی هدایت مردم و زعامت سیاسی و اجتماعی، متوقف برخواست و نظر و رای مردم نیست بلکه باید گفت که ولایت روح اسلام است و قوانین بدون پشتوانه آن قدرت اجرایی ندارند.

درباره زمینی یا آسمانی بودن حاکمیت سیاسی به گفت وگو با حسن یوسفی اشکوری گوش کنید:

فايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:

[Audio:2017-06-20.mp3]

مأخذ:
http://fa.rfi.fr/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%9F-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-20170620/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

Share:

More Posts

Send Us A Message