برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دين، دنيا و آخرت ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۱nدين، دنيا و آخرت ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=nIyHUjLO_BAnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1341.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message