بیانیه جمعی از فعالان فرهگی و سیاسی خارج از کشور در مورد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم

«نه» به افراط گرایان،
«آری» به اعتدالگرایان و اصلاحگرایان

هموطنان عزیز!
انتخابات سرنوشت ساز دیگری در پیش است.
در ۲۹ اردیبهشت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری عموما صحنه معرفی، رقابت آزاد، سالم و دمکراتیک الگوهای کلان سیاسی است.
در جمهوری اسلامی با وجود اهرم محدودکننده و غیردمکراتیک نظارت استصوابی از جانب شورای نگهبان رئیس جمهور هنوز به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و به این ترتیب نماد جمهوریت نظام و اراده آزاد شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی کشور است. اهمیت و امکانات تأثیرگذاری ریاست جمهوری آنگاه به مراتب برجسته تر می‌شود که جایگاه مستقل آن در زیر سیطره و نفوذ اقتدارگرایان و نهادهای انتصابی حاکمیت قرار گیرد. در این خصوص ارزیابی کارنامه فاجعه بار هشت سال همسویی مقام ریاست جمهوری با این نهادها در دوران محمود احمدی نژاد حائز اهمیت و راهگشاست.
با انتخابات سال ۱۳۹۲ و آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، نیروهای اعتدال گرا و اصلاح طلب توانستند با تدبیر و تعامل سازنده کشور را از سقوط در ورطه تحریم های فراگیر، قحطی و احتمالاً جنگ نجات دهند.
در انتخابات پیش رو ادامه موفقیت آمیز این پروژه اما با هجمه وسیع ا قتدارگرایان و نهادهای غیرپاسخگو مواجه شده است. عزم آنان برای تسخیردوباره این آخرین پایگاه جمهوریت و شهروندی و عقلانیت سیاسی می رود تا تمامی تلاش ها و اصلاحات انجام گرفته در چهار سال گذشته را به شکست بکشاند.
با توجه به چشم انداز چهار ساله پیش رو و تغییرات احتمالی و ناگزیر در رأس هرم نظام شاید انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ آخرین انتخابات انجام شده به این شکل در کشور باشد.
اکنون شما و ما این فرصت را داریم با رأی مستقیم خود و انتخاب دوباره حسن روحانی ادامه راه دشوار عقلانیت و تدبیر را در میهنمان ممکن کنیم.

دراین بزنگاه تاریخی بیاییم همه با هم بار دیگر تاریخ ساز شویم.

****************************

امیر اعتدالی
محمد جواد اکبرین
عبدالعلی بازرگان
محمد برقعی
حمید بهشتی
رضا حاجی
آزیتا رضوان
فرهاد روحی
حمید سالک
مریم سطوت
محمد سهیمی
علی شاکری
شهرام فداکار
مصطفی قهرمانی
پرناز قیاسی
نادر کاشانی
عزیز کرملو
ملیحه محمدی
علی اکبر موسوی خوئینی
مهدی نوربخش
حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

Send Us A Message