بیانیه جمعی از فعالان فرهگی و سیاسی خارج از کشور در مورد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم

«نه» به افراط گرایان، n«آری» به اعتدالگرایان و اصلاحگرایانnnهموطنان عزیز!nانتخابات سرنوشت ساز دیگری در پیش است.nدر ۲۹ اردیبهشت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری عموما صحنه معرفی، رقابت آزاد، سالم و دمکراتیک الگوهای کلان سیاسی است.nدر جمهوری اسلامی با وجود اهرم محدودکننده و غیردمکراتیک نظارت استصوابی از جانب شورای نگهبان رئیس جمهور هنوز به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و به این ترتیب نماد جمهوریت نظام و اراده آزاد شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی کشور است. اهمیت و امکانات تأثیرگذاری ریاست جمهوری آنگاه به مراتب برجسته تر می‌شود که جایگاه مستقل آن در زیر سیطره و نفوذ اقتدارگرایان و نهادهای انتصابی حاکمیت قرار گیرد. در این خصوص ارزیابی کارنامه فاجعه بار هشت سال همسویی مقام ریاست جمهوری با این نهادها در دوران محمود احمدی نژاد حائز اهمیت و راهگشاست.nبا انتخابات سال ۱۳۹۲ و آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، نیروهای اعتدال گرا و اصلاح طلب توانستند با تدبیر و تعامل سازنده کشور را از سقوط در ورطه تحریم های فراگیر، قحطی و احتمالاً جنگ نجات دهند. nدر انتخابات پیش رو ادامه موفقیت آمیز این پروژه اما با هجمه وسیع ا قتدارگرایان و نهادهای غیرپاسخگو مواجه شده است. عزم آنان برای تسخیردوباره این آخرین پایگاه جمهوریت و شهروندی و عقلانیت سیاسی می رود تا تمامی تلاش ها و اصلاحات انجام گرفته در چهار سال گذشته را به شکست بکشاند.nبا توجه به چشم انداز چهار ساله پیش رو و تغییرات احتمالی و ناگزیر در رأس هرم نظام شاید انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ آخرین انتخابات انجام شده به این شکل در کشور باشد.nاکنون شما و ما این فرصت را داریم با رأی مستقیم خود و انتخاب دوباره حسن روحانی ادامه راه دشوار عقلانیت و تدبیر را در میهنمان ممکن کنیم.nnnدراین بزنگاه تاریخی بیاییم همه با هم بار دیگر تاریخ ساز شویم.nnn****************************nn nnnامیر اعتدالی nمحمد جواد اکبرین nعبدالعلی بازرگانnمحمد برقعیnحمید بهشتیnرضا حاجیnآزیتا رضوانnفرهاد روحیnحمید سالکnمریم سطوتn محمد سهیمیnعلی شاکریnشهرام فداکارnمصطفی قهرمانیnپرناز قیاسیnنادر کاشانیnعزیز کرملوnملیحه محمدیnعلی اکبر موسوی خوئینیnمهدی نوربخشnحسن یوسفی اشکوریn

Share:

More Posts

Send Us A Message