برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جهانى شدن و فاشيسم

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۳۴ جهانى شدن و فاشيسم به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۴
جهانى شدن و فاشيسم
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=1GK8ywA1VpU

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1334.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message