برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۳۰ نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۰
نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=AhzfiQDVFQM

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1330.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message