برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نهادهاى مدنى سنتى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۳۳۱ نهادهاى مدنى سنتى به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۱
نهادهاى مدنى سنتى
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=GEQiVlRyv6M

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1331.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message