مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: به چالش گرفتن اقتدار دولت روحانی از سوی نمایندگان رهبری در استان ها

برنامه تلویزیونی «افق»nتلویزیون صدای آمریکاnn۹ شهريور ۱۳۹۵n۳۰ اوت ۲۰۱۶nnبراى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرماییدnnn nnاقتباس از سايت افق صداى آمريكاn

Share:

More Posts

Send Us A Message