برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مصدّق الگويي براي سياست‌ورزي

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۲۵۰ مصدّق الگويي براي سياست‌ورزي به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۰
مصدّق الگويي براي سياست‌ورزي
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=U5G4I1-nHys

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1250.mp3]

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message