برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مصدّق الگويي براي سياست‌ورزي

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۲۵۰ مصدّق الگويي براي سياست‌ورزي به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۰
مصدّق الگويي براي سياست‌ورزي
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=U5G4I1-nHys

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1250.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message