برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ريشه‌هاي اجتماعي دروغ ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۲۴۸ ريشه‌هاي اجتماعي دروغ ۱ به مدت ۵۶ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۸
ريشه‌هاي اجتماعي دروغ ۱
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=u9rZt14ojAE

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1248.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message