سخنراني ماه خدا در جمعيت رحمان پاريس

سخنرانى در مراسم جمعیت رحمانnمكان: پاريسnموضوع: ماه خداnnتاريخ: شنبه ۱۸ جون ۲۰۱۶nبرابر با ۲۹ خرداد ۱۳۹۵nرمضان ۱۴۳۷nnnnnnhttps://voicerepublic.com/embed/talks/eshkevari-ramazan-95-paris-jamiate-rahman-f17b91d5-06c2-4347-98a9-5c27ae9645f6

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message