سخنراني ماه خدا در جمعيت رحمان پاريس

سخنرانى در مراسم جمعیت رحمان مكان: پاريس موضوع: ماه خدا تاريخ: شنبه ۱۸ جون ۲۰۱۶ برابر با ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

سخنرانى در مراسم جمعیت رحمان
مكان: پاريس
موضوع: ماه خدا

تاريخ: شنبه ۱۸ جون ۲۰۱۶
برابر با ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
رمضان ۱۴۳۷

https://voicerepublic.com/embed/talks/eshkevari-ramazan-95-paris-jamiate-rahman-f17b91d5-06c2-4347-98a9-5c27ae9645f6

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message