برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ماه خدا ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۲۴۵ ماه خدا ۱ به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۵
ماه خدا ۱
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=xGHCtpkN1Rc

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1245.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message