برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نقدپذيري قرآن و پيامبر ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۰nنقدپذيري قرآن و پيامبر ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=LXcujYzkOYgnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1240.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message