بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی مبنی بر درخواست لغو نظارت استصوابی

لغو نظارت استصوابی بر انتخاباتnاولین گام به سوی انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالمn nایرانیان آزادیخواه!n n• برای برقراری حاکمیت ملت بر اساس حقوق بشرn• برای انتقال بی خشونت حکومت به یک نظام سیاسی که در آن قوای حکومت تنها ناشی از اراده ملت باشدn• برای انتقال حق قانونگذاری به نمایندگان واقعی ملتn• برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و دمکراتیکnبه کمپین «لغو نظارت استصوابی بر انتخابات» بپیوندید.nانتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در پیش است. صدها نفر برای مجلس خبرگان و هزاران نفر برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده‌اند. از جمله، تعداد بی‌سابقه‌ای از زنان یعنی بیش از 1300 نفر در ثبت نام برای مجلس شورا شرکت کرده‌اند. بسیاری از ثبت نام کنندگان با حمایت تشکلهای مدنی، زنان، اقوام، دانشجویان، فرهنگیان، کارگران و… به این کار اقدام کرده‌اند و حضور آنان در صحنه انتخابات در گرو لغو نظارت استصوابی است.nبا لغو نظارت استصوابی بر انتخابات می توان با وجود محدودیت در دمکراتیک، آزاد و سالم بودن انتخابات، راه را برای ورود بخشی از نمایندگان مورد اعتماد مردم به درون نهادهای انتخابی باز کرد و از قدرت نهادهای انتصابی کاست.nلغو نظارت استصوابی بر انتخابات، نه گذر به دمکراسی، بلکه اولین گام در این مسیر است. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات به معنای برقراری حاکمیت ملت نیست، اما، اولین گام در جهت محدود کردن قدرت و اختیارات نهادهای انتصابی و غیر پاسخگو در حکومت است.nنظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای خبرگان رهبری و مقام ریاست جمهوری شاه کلید کنترل جامعه از سوی نهادهای انتصابی و غیر پاسخگوی حکومت است. با شکستن آن، دیوار کنترل این نهادها گام به گام فرو خواهد پاشید و ما می توانیم بدون خشونت، حاکمیت را تدریجا به صاحب اصلی آن یعنی ملت بازگردانیم. سخت است، اما موفق خواهیم شد. چگونه؟ از راه بسیج مردم برای خواست دمکراتیک «لغو نظارت استصوابی» به عنوان پیش شرط هرگونه مشارکت در انتخابات، و سازماندهی کارگران، زنان، دانشجویان و دانش آموزان، سازمانهای سیاسی و جوامع مدنی حول «لغو نظارت استصوابی».nاولین گام برای انتخاباتی دمکراتیک، ازاد و سالم، با حقوقی یکسان برای همه، شکستن سد قیمومیت شورای نگهبان است.nمردم قیم نمی‌خواهند!nآرام حسامىnاحمد رأفتnاحمد کریمی حکاکnاسماعیل خوییnاسماعیل مفتی زادهnاسماعیل وفا یغماییnامیر دهاnامیر حسین اعتمادیnباقر پرهامnبهروز خلیقnبهزاد کریمیnپرویز دستمالچیnجمشید طاهری پورnجمشید اسدیnجواد خادمnحسن شریعتمداریnحسن منصورnحسن نایب هاشمnحسن یوسفی اشکوری nحسین باقر زادهnحشمت الله طبرزدیnداود هرمیداس باوندnرامین پرهامnرضا قرشیnرضا تقی زادهnشهریار آهیnشاهين فاطمىnشهلا فریدnصادق کارnعبد الله مهتدیnعليرضا نوري زادهnعلی اكبر مهدیnلی راکعیnعمار ملکیnعیسا خان حاتمیnفتحیه زرکش یزدیnفريبا داوودي مهاجرnفریدون احمدیnكاظم كردوانیnكيانوش سنجريnکاظم علمداریnکاوه آهنگریnکریم شامبیاتیnگلاله شرفکندیnمجتبي واحدي nمحسن سازگاراnمحمد ملکیnمنصور اسانلوnمنصور فرهنگnمنصور معدلnمنوچهر مقصودنیاnمهدی تقواییnمهدی فتاپورnمهران براتىnمهرداد درویش پورnمیثاق پارساnناهيد بهمنىnناهید حسینیnنیره توحیدیnهدایت متین دفتریnیزدان شهداییn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message