مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: روز جهانی حقوق بشر

برنامه تلویزیونی «افق»
تلویزیون صدای آمریکا

۱۹ آذر ۱۳۹۴
۱۰ دسامبر ۲۰۱۵

براى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرمایید


 

اقتباس از سايت افق صداى آمريكا

Share:

More Posts

Send Us A Message