برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خداى من چه گونه خدائيست؟ ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۵۹nخداى من چه گونه خدائيست (۱)nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=UfsAPE6aBN0nnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1159.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message