برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خداى متشخص و خداى نامتشخص ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۸۲ خداى متشخص و خداى نامتشخص (۲) به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۸۲
خداى متشخص و خداى نامتشخص (۲)
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=o7vfHK3IT1c

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1182.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message