برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: برابرى، از آرمان تا واقعيت

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۵۸nبرابرى، از آرمان تا واقعيتnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=S2tIiX0r4mwnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1158.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message