برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: زن در جهان مدرن ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۵۳nزن در جهان مدرن ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Qz1JzFcq4sYnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1153.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message