سخنرانى مؤلفه‌هاى ايمان دينى در جمعيت رحمان در پاريس

سخنرانى در مراسم جمعیت رحمان مكان: پاريس موضوع: مؤلفه‌هاى ايمان دينى

سخنرانى در مراسم جمعیت رحمان
مكان: پاريس
موضوع: مؤلفه‌هاى ايمان دينى

تاريخ: شنبه ۲۷ جون ۲۰۱۵
رمضان ۲۰۱۵

[Audio: 2015-06-30.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message