مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: بريدن سر: تاريخ و مذهب

برنامه تلویزیونی «افق»nتهیه کننده و مجری برنامه على جوانمردىnتلویزیون صدای آمریکاnn۱۹ فروردين ۱۳۹۴n۸ آوريل ۲۰۱۵nnبراى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرماییدnnnn nnاقتباس از سايت افق صداى آمريكاn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message