فرم تماس 1

نام شما (الزامی)
n [text* your-name]

nn

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)
n [email* your-email]

nn

موضوع
n [text your-subject]

nn

پیام شما
n [textarea your-message]

nn

[submit “ارسال”]

n[your-subject]n[your-name] nاز: [your-name] <[your-email]>nموضوع: [your-subject]nnمتن پیام:n[your-message]nn–nاین ایمیل از فرم تماس در Hasan Yousefi Eshkevari (http://yousefieshkevari.com) ارسال شده است.nHasan@YousefiEshkevari.comnReply-To: [your-email]nn0n0nn[your-subject]nHasan Yousefi Eshkevari nمتن پیام:n[your-message]nn–nاین ایمیل از فرم تماس در Hasan Yousefi Eshkevari (http://yousefieshkevari.com) ارسال شده است.n[your-email]nReply-To: Hasan@YousefiEshkevari.comnn0n0nپیام شما با موفقیت ارسال شد. متشکریم.nارسال پیام شما با شکست مواجه شد. لطفا بعدا امتحان کنید و یا از طریق دیگری با مدیر تماس بگیرید.nارسال ناموفق. لطفا زمینه ها الزامی را پر کرده و دوباره دکمه ی ارسال را بزنید.nارسال پیام شما با شکست مواجه شد. لطفا بعدا امتحان کنید و یا از طریق دیگری با مدیر تماس بگیرید.nبرای ادامه لطفا شرایط را بپذیرید.nPlease fill in the required field.nThis input is too long.nThis input is too short.

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message