برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازنگرى در مفهوم جهاد قسمت ۳

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۳۸ بازنگرى در مفهوم جهاد قسمت ۳ به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۸
بازنگرى در مفهوم جهاد قسمت ۳
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=QcQoRoq0X8A

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1138.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message