مصاحبه با راديو زمانه در رابطه با چرا بانگ «جرس» خاموش شد!؟

گفت‌وگوی على فتوتى با حسن یوسفی اشکوری در ارتباط با تعطيل سايت جنبش سبز (جرس)

گفت‌وگوی على فتوتى با حسن یوسفی اشکوری

 

[audio:2015-03-25.mp3]

 

 

منبع:
http://www.radiozamaneh.com/211726

Share:

More Posts

Send Us A Message