مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با رفتار با حیوانات!

باتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، جلال ایجادی و پژمان اکبرزادهnnاين برنامه در تاريخ ۲ مارچ ۲۰۱۵ بر روى آنتن رفت.nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=yDw7SIZ3vzQnnمنبع:nhttp://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_ptv_pargar.shtmln

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message