مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با رفتار با حیوانات!

باتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، جلال ایجادی و پژمان اکبرزاده اين برنامه در تاريخ ۲ مارچ ۲۰۱۵ بر روى آنتن رفت.

باتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، جلال ایجادی و پژمان اکبرزاده

اين برنامه در تاريخ ۲ مارچ ۲۰۱۵ بر روى آنتن رفت.

httpv://www.youtube.com/watch?v=yDw7SIZ3vzQ

منبع:
http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_ptv_pargar.shtml

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message