مصاحبه‌اى با برنامه رو در رو شبكه من و تو در رابطه با كنفرانس برلين

nاين برنامه در تاريخ ۱۲ مارچ ۲۰۱۵ بر روى آنتن رفت.nnnnnمنبع:nhttp://www.manoto1.com/videos/67345/vid6448n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message