جرس برگ درخشانی در تاریخ روزنامه نگاری ایران خواهد بود

متن کامل این بیانیه گزارش ملی – مذهبی به این شرح است:
با شادباش نوروزی، بدین وسیله، به عنوان محققان، نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و سیاسی از دیدگاه ها و گرایش های گوناگون، مراتب سپاس و قدرشناسی خود را نسبت به سایت جرس و مسئولان کارآمد و آزادمنش آن که در آخرین روز سال گذشته، توقف فعالیت خود را اعلام کردند، بیان می کنیم.
سایت جرس، شش سال پیش در همبستگی با جنبش سبز ایران، فعالیت خود را با این بیانیه آغازکرد:
“جنبش راه سبز شبکه ای ایرانی، اسلامی، مستقل، ضد خشونت، دموکراتیک، مدافع حقوق بشر، اخلاقی و طرفدار عدالت، واقع بینی و اعتدال است. منافع ملی ایران، نخستین اولویت این شبکه است.”
جرس طی این شش سال دشوار و در حالی که هنوز زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز در اسارت به سر می برند، بانگ رسای امید به دموکراسی و عدالت بود. جرس تا آخرین لحظه، با سعهء صدری بس فراتر از آن چه “مدارا” نامیده می شود، بازتاب دهندهء آراء و اندیشه های گوناگون و پذیرای دیدگاه های محققان و نویسندگان متفاوت با خود شد. جرس هرچند، صاحب دیدگاه مشخص بود، اما در مصاحبه ها و بازتاب اندیشه ها، در را به روی طیف رنگارنگی از صاحب نظران و طرزتفکرهای گوناگون باز می گذاشت و این رفتار، جز تحقق آزادمنشی و آزادی راستین نبود. روش خبررسانی جرس، از نظر درستی، دقت، رعایت اخلاق روزنامه نگاری، پرهیز از خشونت گفتاری، تأکید اساسی بر منافع ملی ایران و تعهد به حفظ ارزش های دموکراتیک و چندفرهنگی در نوع خود، برگ درخشانی در تاریخ روزنامه نگاری ایران خواهد بود.
امید ما آن است که گروه مسئول جرس، با دانستن قدر و ارزش کار خود، وعده ای را که برای آغازی دیگر داده اند، عملی سازند.
اسامی:
محمد ارسی – حسن یوسفی اشکوری – گودرز اقتداری – بابک امیر خسروی – محمد برقعی – بیژن پیرزاده – رضا جوشنی – محسن حیدریان – اسماعیل ختائی – حمید دباشی – سروش دباغ – شیریندخت دقیقیان – تقی‌ رحمانی – آزیتا رضوان – فرهاد روحی‌ – اسماعیل زرگریان – میرحمید سالک – عیسی سحر خیز – عبدالکریم سروش – علی‌ شاکری – حمید شیرازی – اسفندیار طبری – ضیا عابدی – بهرام عباسی – رضا علیجانی – مهدی فتاپور – شهرام فداکار – فرهاد فرجاد – حسن فرشتیان – مرتضی‌ کاظمیان – عزیز کرملو – حسن کلانتری – ملیحه محمدی – رجبعلی مزروعی – فهیمه ملتی – امیر ممبینی – علی‌ اکبر موسوی – عطاالله مهاجرانی – اکبر مهدی- غفور میرزایی- سید ابراهیم نبوی – فرخ نگهدار – اصغر نصرتی – مهدی نوربخش

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message