بیانیه کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور در محکومیت اقدام تروریستی در پاریس

به نام اسلام و آزادی هر نوع رفتار تروریستی را محکوم می کنیم

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای کشتار انسانهای بیگناه در پاریس را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: هرچند چنین رفتارهایی دیری است که در این جا و آنجا و به بهانه های مختلف، و حتی در میان مسلمانان علیه یکدیگر، مشاهده می شود، اما هر کس اندکی با آموزه های اصیل و معتبر اسلامی آشنا باشد، به خوبی می داند که ترور تحت هر عنوان و بهانه ای مطلقا نامشروع و خلاف شریعت اسلام است. اسلام کشتن یک نفر را برابر کشتن همه انسان ها می داند(۳۲ از سوره مائده).
متن کامل این بیانیه به گزارش ملی – مذهبی به این شرح است:
به نام اسلام و آزادی هر نوع رفتار تروریستی را محکوم می کنیم
امروز بار دیگر دست های جنایتکار عده ای مدعی مسلمانی از آستین تروریسمی ضد آموزه های همه ادیان ابراهیمی به در آمد و جان شماری از شهروندان و روزنامه نگاران فرانسوی را در پاریس گرفت.
هرچند چنین رفتارهایی دیری است که در این جا و آنجا و به بهانه های مختلف، و حتی در میان مسلمانان علیه یکدیگر، مشاهده می شود، اما هر کس اندکی با آموزه های اصیل و معتبر اسلامی آشنا باشد، به خوبی می داند که ترور تحت هر عنوان و بهانه ای مطلقا نامشروع و خلاف شریعت اسلام است. اسلام کشتن یک نفر را برابر کشتن همه انسان ها می داند(۳۲ از سوره مائده).
بر این اساس ما هر نوع رفتار خشن و به ویژه شکل بی رحمانه و ضد انسانی آن یعنی ترور را محکوم می کنیم.
هرچند اهانت تحت هر عنوان و در هر شکلی نسبت به عقاید و باورهای عموم آدمیان و از جمله مسلمانان محکوم است؛ اما این رفتارها با هیچ بهانه ای نمی تواند مجوزی برای رفتارهای خشن علیه زندگی آزاد انسان ها باشد.
متأسفانه چنین رفتارهایی علاوه بر سلب آرامش روانی مردم عادی کشورهای اروپائی؛ در نهایت نتیجه ای جز تقویت جریانات راست افراطی و گسترش و تعمیق فکر و سیاست «خارجی ستیز» و به ویژه «اسلام ستیز» در اروپا و مغرب زمین ندارد.
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور
۷ژانویه ۲۰۱۵
۱۷دی ماه ۱۳۹۳

Share:

More Posts

Send Us A Message