برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و نهادهاي ديني ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۵۴
دين و نهادهاي ديني ۱
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=8czKHsPztD4

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message